GIỚI THIỆU

Việc làm tiếng Trung tập hợp những văn bản liên quan về luật lao động, tiền lương, bảo hiểm,… nhằm giúp các ứng viên có thể hiểu rõ thêm về luật lao động tại Việt Nam.

Các ứng viên và nhà tuyển dụng có thể tham khảo tài liệu tại mục DOWNLOAD TÀI LIỆU

Ngoài ra, chúng tôi còn đăng tải một số video để hướng dẫn sử dụng cho người tìm việc và nhà tuyển dụng tại website http://1111.com.vn

Các ứng viên và nhà tuyển dụng có thể xem hướng dẫn đăng ký tài khoản và cách sử dụng website tại mục VIDEO HƯỚNG DẪN

Nếu có vấn đề nào cần hỗ trợ thêm, xin vui lòng liên hệ theo email info@1111.com.vn

VIDEO HƯỚNG DẪN

Hướng dẫn giành cho người tìm việc:

  1. Tạo tài khoản tìm việc tại website 1111.com.vn
  2. Cách upload hồ sơ bằng tay hoặc từ CV có sẵn hoặc CV theo mẫu tại 1111.com.vn

Hướng dẫn tạo tài khoản và cách tạo hồ sơ giành cho người tìm việc tại 1111.com.vn

Hướng dẫn giành cho nhà tuyển dụng

  1. Đăng ký tài khoản tại website 1111.com.vn
  2. Đăng nhập, quản lý tài khoản, cách đăng tin giành cho doanh nghiệp

Video hướng dẫn đăng ký tài khoản cho nhà tuyển dụng